انواع عوارض 

انواع عوارض ، مساوی با انواع خدماتی است که هر نهاد و سازمانی ارائه می کند اما آن دسته عوارضی که در روستا رایج است به شرح زیر است :

 

 

1.  عوارض صدور پروانه ساخت

 

فرمول کلی :

 

زیربنای مجاز = درصد تراکم بنا ( 60٪) × مساحت زمین

مبلغ عوارض صدور پروانه ساخت = قیمت منطقه ای × زیربنای مجاز

 

 

این روش کل مبلغ عوارض زمین را محاسبه می کند  مثلاً‌ اگر شما 300 متر زمین دارید باید از همان ابتدا عوارض 60 درصد اعیانی یعنی 180متر زیربنا را پرداخت کنید در حالیکه همینک انتخاب میزان زیربنا به دلخواه متقاضیان است و میزان آن در دهیاری نظرآباد از 56 متر تا 198 متر مربع در نوسان است . لذا دهیاری طبق دستورالعمل صادره از استانداری طبق فرمول ساده زیر عمل می کند :

 

مبلغ عوارض صدور پروانه ساخت = 15000 ریال × زیربنای مورد نظر

 

مثلاً عوارض ساخت بنایی به زیربنای 90 متر مربع مساوی است با :

 

 ریال1350000=15000 ریال × 90

 

 


2. عوارض خرید و فروش ( عوارض بر معاملات غیر منقول)

 

حداقل نیم درصد متوسط ارزش معاملاتی

 

منظور از عوارض خرید و فروش این است که مثلاً شخصی قصد فروش تاسیسات دامداری خود را دارد . سابقاً افراد برای انجام این کار به شوراهای اسلامی مراجعه می کردند اما با ممنوع شدن این کار ، افراد جهت خرید و فروش و انتقال ملک خود به دفاتر رسمی مراجعه می کنند . طبق دستورالعمل صادره ، دفاتر رسمی  جهت انجام معامله در خصوص ملک مورد نظر نسبت به استعلام از دهیاری  اقدام می کند و در این مرحله دهیاری اقدام به دریافت عوارض مربوطه می کند .

 

 


3. عوارض سطح روستا

 

یا همان عوارض سالانه که شامل کلیه ساختمانها ، تاسیسات و حتی زمینهای واقع در محدوده روستا می گردد و مبلغ آن یک هزارم متوسط ارزش معاملاتی ملک می باشد . و شیوه محاسبه آن به این شرح است :

 

1000÷ قیمت ملک =عوارض سالیانه

 

مثلاً اگر قیمت یک ساختمان 10/000/000 ریال باشد عوارض سالانه آن برابر است با 100/000 ریال .

که بطور ساده می توان گفت :

 

به ازای هر میلیون تومان ، 1000 تومان عوارض دریافت می شود .

 


4. عوارض صدور پروانه دیوارگذاری

 

 

منظور از دیوارگذاری یا حصارکشی این است که متقاضی بدون اینکه قصد احداث ساختمان در زمین خود داشته باشد تنها می خواهد دور زمین خود دیوار بکشد که علل آن به انگیزه متقاضی بستگی دارد . نکته مهم این است که این کار جنبه قانونی دارد . متقاضی جهت دیوارکشی خود (( باید )) به دهیاری مراجعه کرده و با انجام پاره ای امور اداری  و هزینه ای  اندک مجوز حصارکشی از دهیاری دریافت می کند . اهمیت مجوز حصار کشی در این است که با دریافت این مجوز ،  محدوده زمین ، حدود چهارگانه و حریم کوچه و معابر عمومی مشخص شده و مالک در خصوص توسعه آینده معابر و توسعه روستا هیچگونه نگرانی نخواهد داشت . اخذ مجوز حصارکشی بهترین شیوه برای حفظ زمین از تعرض اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . شیوه محاسبه آن بدین نحو است :

 

 

عوارض دیوارگذاری = قیمت منطقه ای × 2/20× طول دیوار

 

مثلاً اگر قیمت منطقه بندی 7000 ریال باشد عوارض صدور مجوز احداث دیواری به طول 15 متر بدین صورت می باشد :

 

ریال     000 /231 =7/000 ×2.20 × 15

 

 


5. عوارض تمدید پروانه ساخت

 

منظور از این عوارض  ، محاسبه مابه التفاوت عوارض امسال با سال صدور پروانه ساخت است . مثلا‍ ً عوارض صدور پروانه ای در سال 1389 به زیربنای 100 متر مربع 1/000/000 بوده و عوارض همان زیربنا در سال 1391 1/500/000ریال است . لذا در هنگام تمدید پروانه باید مبلغ 500/000 ریال به عنوان عوارض تمدید از متقاضی دریافت گردد .

 

 


6.هزینه خدمات کارشناسی

 

7.       منظور از کارشناسی ، بازدید اولیه از اراضی یا پاسخ کتبی به استعلام سایر ادارات و نهادها از دهیاری می باشد . مثلاً بانک برای براورد ارزش ملکی که سند آن به گرو گذاشته می شود از دهیاری استعلام می گیرد و دهیاری وضعیت ملک را کتباً اعلام می کند . این امر مستلزم پرداخت هزینه ای است که هزینه خدمات کارشناسی نامیده می شود و مبلغ آن بین 30/000 تا 150/000 ریال می باشد .

 


8.هزینه خدمات زباله

 

جمع آوری و حمل زباله از مبداء تولید تا محل دفن توسط دهیاری صورت می گیرد که طبعاً هزینه زیادی در بر دارد . در حال حاضر  دهیاری نظرآباد بر اساس تعریف سرانه اقدام به دریافت این عوارض می کند نه بر اساس واحد مسکونی یا تعداد منازل . مبلغ این هزینه متغیر است و سال به سال تغییر می کند . اما در سال 1390 مبلغ عوارض آن ماهانه 2500 ریال به ازای هر نفر بود .

 


9.عوارض حق افتتاح کسب و تمدید پروانه کسب

 

این عوارض در هنگام صدور اولین پروانه کسب ، به میزان سه برابر عوارض سالیانه از متقاضی دریافت می گردد . عوارض تمدید پروانه کسب معادل دو برابر عوارض سالانه می باشد .

 

 

 


9.عوارض حق تفکیک

 

کلیه اراضی موجود در سطح روستا که بر اساس ضوابط طرح هادی دارای کاربری مسکونی است و مساحت آن بیشتر از 1000 متر مربع است هنگام تفکیک ، علاوه بر شوارع و معابر مورد نیاز ، طبق جدول زیر بخشی از زمین خود را جهت تامین خدمات مورد نیاز روستا اختصاص داده و یا جهت تامین سرانه خدمات عمومی عمرانی روستا به صورت بلاعوض و رایگان در اختیار دهیاری قرار گیرد . ضمناً در این رابطه تنظیم توافقنامه الزامی است .

 

 

ردیف

مساحت زمین

عوارض تفکیک

1

تا 1000 متر مربع

حداقل 10٪ ارزش روز زمین

2

مازاد 1000 تا 4000 متر مربع

حداقل 20٪ ارزش روز زمین

3

مازاد 4000 متر مربع به بالا

حداقل 30٪ ارزش روز زمین

  

 

مثلاً متقاضی اقدام به تفکیک 2000 متر اراضی خود نموده است  . در این صورت ، فرضاً اگر قیمت هر متر زمین در روستا 20/000 ریال باشد متقاضی باید مبلغ 8/000/000 ریال به عنوان عوارض تفکیک پرداخت کند :

 

 

ریال   8/000/000 = 20/000×( 20٪ × 2000) 

 

 

 

 


10.عوارض تغییر کاربری

 

تغییر کاربری یعنی تبدیل نوع استفاده زمین به نوعی دیگر . مثلاً قطعه زمینی در گذشته زمین کشاورزی بوده و اما امروز به علت توسعه روستا به زمین مسکونی تبدیل شده است . فلسفه این عوارض این است که در این خصوص ما با نوعی ارزش افزوده روبرو هستیم . یعنی ارزش زمین مسکونی نوعاً بیشتر از زمین کشاورزی است و زمین با تبدیل شدن از کشاورزی به مسکونی ارزشی چند برابر پیدا می کند . شیوه محاسبه عوارض تغییر کاربری به صورت زیر می باشد :

 

ردیف

نوع کاربری فعلی

کاربری مورد تقاضا

حداقل عوارض ( قیمت روز زمین)

1

کلیه کاربری ها

مسکونی

25 ٪

2

کلیه کاربری ها

تجاری

40٪

3

مسکونی

تجاری

25٪